Tjänster

Bastjänster

Vår utgångspunkt är att anpassa oss efter dina önskemål och behov av våra tjänster.  När vi tar fram en skräddarsydd paketlösning till dig som kund utgår vi alltid från vårt Baspaket.  Baspaketet faktureras antingen löpande eller enligt en månatlig fastpris-modell. Bokföringsprogram ingår utan extra kostnad i baspaketet. Vårt baspaket inkluderar följande tjänster:

 • Löpande redovisning
 • Avstämningar
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Moms och skattedeklaration
 • Lönehantering
 • Resultat- och balansräkning varje månad med utförlig kommentar
 • Bokslut och årsredovisning

Tilläggstjänster

 • Bolagsbildningar, ändringar, bistå vid emissioner
 • Budget- och likviditetsplanering
 • Lönsamhetsanalyser, beräkning av nyckeltal, branschjämförelser
 • Bistå vid skatterådgivning
 • Biträde vid företagsöverlåtelser/förvärv
 • Löneadministration

Vi har en lång erfarenhet av att upprätta löner, skriva specifikationer och arbetsgivardeklarationer, hantera semesterersättningar, traktamenten och ledigheter. Vi kan även erbjuda dina anställda ett webbaserat system hos oss så att din löneadministration hanteras på ett korrekt och professionellt sätt.

Management Konsulting

Vår managmentkonsultverksamhet handlar om affärsutveckling och behandlar strategiskt viktiga frågeställningar som du som egen företagare funderar över. Det innebär att vi hjälper till med olika företagsövergripande problemställningar. Tillsammans med dig tar vi bl a fram relevanta beslutsunderlag för tillväxt, formulerar klara strategier, och gör analyser för framtida verksamhet. Då vårt mål är att uppnå maximal affärsnytta för ditt företag, koordinerar vi optimala strategilösningar och utgår från befintliga kompetenser som finns inom ditt företag. I ett nötskal så handlar det vi tar tag i och initierar olika förändringsprocesser genom att försöka finna de bästa vägarna för att kombinera struktur, kompetens och resurser i ditt företag för att på så vis utveckla lönsamheten i ditt företag. Kort sagt, det kan vara allt från utveckling av verksamheten till förvärv, djupgående analyser av din verksamhet till varumärkesutveckling.