Ett första möte med oss är starten på en ekonomi med ordning och reda. Naturligtvis tar vi inte betalt för mötet, utan vi träffas förutsättningslöst över en fika.